Školení

Lekce č. 1 - vývojové prostředí a architektura klient/server

IDE

INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIROMENT

Netbeans

Zvýrazňovač kódu
Formátování kódu
Našeptávač, příkazy a proměnné, objekty, třídy, metody, proměnné.
Vkládání a generování kódu, jako jsou gettry a settry, implementace podle rozhraní aj.

Eclipse

Zvýrazňovač kódu
Našeptávač, příkazy, proměnné,...