Lekce č. 1 - vývojové prostředí a architektura klient/server

IDE

INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIROMENT

Netbeans

Zvýrazňovač kódu
Formátování kódu
Našeptávač, příkazy a proměnné, objekty, třídy, metody, proměnné.
Vkládání a generování kódu, jako jsou gettry a settry, implementace podle rozhraní aj.

Eclipse

Zvýrazňovač kódu
Našeptávač, příkazy, proměnné, objekty, třídy, klíče v poli

PSPad

Zvýrazňovač kódu

Architektura Klient/Server

 • Klient – aplikace běží na straně klienta
  • Importy
  • Dávkové zpracování
  • Stand alone aplikace
  • JavaScript v internetovém prohlížeči
 • Server – aplikace běží na straně serveru, ke klientu jdou vygenerovaná data HTML/XHTML/JSON/XML
  • Webové aplikace
  • Webové služby
  • API